Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Hacı Halil Mah. 1218sokak no 13 gebze kocaeli ” adresinde mukim 
Satveyakirala.com (bundan böyle kısaca "SATVEYAKİRALA" olarak anılacaktır) ile www.satveyakirala.com “Portal”ına üye olmak için işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve “Portal”da yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Kurumsal Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Portal”: www.satveyakirala.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan "SATVEYAKİRALA"”in “Hizmetler’ini sunduğu internet sitesidir.

Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Üye” : “Portal”a üye olan ve “Portal dahilinde sunulan hizmetlerden faydalanan “Kullanıcı”dır.

Kurumsal Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Üyelik Sözleşme”de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.

Kurumsal Üyelik” (“Üyelik”): “Kurumsal Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki “Kurumsal Üyelik” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine ve "SATVEYAKİRALA" tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan “Kurumsal Üye” olunamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin "SATVEYAKİRALA" tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. "SATVEYAKİRALA" gerekli görmesi halinde “Kurumsal Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

Mağaza”: “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği "SATVEYAKİRALA" ürünüdür. “Peşin Ödemeli Mağaza” ve “Aylık Ödemeli Mağaza” olmak üzere 2 tip “Mağaza” bulunmaktadır. Bu ürüne sahip olmadan “Portal”ın  “Üye”lerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.

Alt Kullanıcı”: Mağaza sahibi Kurumsal Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde ilgili “Mağaza”yı kullanabilen ve “Kurumsal Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Alt Kullanıcı”lar da satveyakirala"nın “Kurumsal Üye”leridir.

 “Satveyakirala nın Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "SATVEYAKİRALA" tarafından sunulan uygulamalardır."SATVEYAKİRALA", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

" "SATVEYAKİRALA" Arayüzü": "SATVEYAKİRALA" ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "SATVEYAKİRALA" Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "SATVEYAKİRALA"e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

"SATVEYAKİRALA" Veritabanı”: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “"SATVEYAKİRALA"”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Bana Özel” sayfası”: "Kurumsal Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Üye"ye özel sayfadır.